www.turkomanie.nl
TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ       UTRECHTTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ       UTRECHT
ANA SAYFAYÖNETİMTÜRK DÜNYASITÜRK TARİHİÜLKÜCÜ HAREKETİLETİŞİM
Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez

Milliyetçilik; reaksiyon değil, aksiyondur. Dinamiktir.

Dalından Kopan Yaprağın Akibetini Rüzgar Tayin Eder.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Mülkiyetin;başkalarını sömürme, ezme aracı olarak kullanılmasına karşıyız.

Milliyetçilik ülküsü, ideolojisi her türlü sınıf sistemlerine karşıdır.

Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

Devletleştirme, her şeyin devlet emrine, yani devletin başındaki kişilere verilmesidir.

Biz ne başkalarına uşaklık etmek, nede başkalarını uşak olarak kullanmak istemeyiz.

Taklitçilik bir nevi hırsızlıktır.

Dokuz Işık Doktrini, derin bir insan sevgisi ve insan haysiyetine saygı ile bağlı olma isteğini içerisinde taşır.

İnsanlık aleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir.

Dokuz ışık demek, Türk ülküsü demektir.

Türk Töresi, Türk Ülküsünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

Ahlakçılık anlayışımız, Türk Ahlakı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

İslamiyet’i ele alıp Türklüğü inkar etmek ihanettir. Bunun terside aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Türkün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır.

Kendi planımıza tabi olacağız. Düşmanlarımızı, yari Türk milletinin düşmanlarını planımıza tabi kılacağız, tabi edeceğiz.

İnsanlar,; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye aşağılanmaya asla müsaade, müsamaha ekmezler.

Her şahıs, her kişi, düşmanlarımıza karşı canlı bir propaganda vasıtası olmak zorundadır.

Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin.
UNUTMADIK SENİ BAŞBUGUM
BAŞBUGUN HAYATI
12 EYLÜL